فرم نظرسنجی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 آیا از خدمات گروه رضایت دارید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
2 از اطلاع رسانی سایت گروه رضایت دارید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خوب
متوسط
ضعیف
عالی